رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پیشنهادیه رساله دکتری (آقای محمدجواد ربیعی)

موضوع:  پیش‌بینی سایش خستگی در چرخدنده‌های ساده

ارائه دهنده: محمدجواد ربیعی فرادنبه

استادان راهنما: دکتر صالح اکبرزاده

استادان مشاور: دکتر محسن اصفهانیان

استادان داور: دکتر محمد مشایخی، دکتر محمد دانش، دکتر مازیار پالهنگ

 

 

چیکده :

 

امروزه بررسی پدیده‌های تریبولوژی به‌عنوان امری جدانشدنی در مهندسی سطح محسوب می‌شود. هدف از بررسی این پدیده‌ها شناخت و کنترل اصطکاک و سایش و تبعات جمعی آن می‌باشد. چرخدنده‌ها از قطعات به نسبت گران‌قیمت صنعت محسوب شده که از تکنولوژی ساخت خاصی بهره می‌برد و ساخت این قطعات از نظر زمان و هزینه نسبت به سایر قطعات به‌مراتب هزینه‌برتر و وقت‌گیرتر است. یکی از علت‌های ازکارافتادن چرخدنده‌ها پدیده حفره‌ای شدن ناشی از سایش خستگی سطح بر روی این قطعات بوده که شناخت در مورد نحوه به‌وجودآمدن و همچنین ارائه راهکار برای کنترل آن، تأثیر بسزایی در افزایش عمر کاری چرخدنده‌ها دارد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از شبیه‌سازی و همچنین استفاده از ابزار یادگیری ماشینی به بررسی رفتار چرخدنده‌ها در حضور حفره‌های ناشی از سایش خستگی سطح و پارامترهای مؤثر بر وقوع این پدیده و همچنین پیش‌بینی عمر چرخ‌دنده‌های دچار سایش خستگی شده، پرداخته شود. این فرایند با پیش‌بینی سریع و برخط و ارائه راهکار مؤثر، موجب افزایش عمر قطعات و جلوگیری از سرویس‌های خارج از دوره در صنعت گردیده که مزایای زیادی چه از نظر زمانی و چه از نظر مالی در بر دارد.

 

کلمات کلیدی: تریبولوژی، سایش خستگی سطح (پیتینگ)، چرخدنده، آباکوس، یادگیری ماشینی

تحت نظارت وف بومی