رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

دانشمندان 2 درصد برتر دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

بر اساس نتايج منتشره توسط تيم تحقيقاتي دانشگاه استنفورد و بر مبناي داده‌هاي پايگاه اسكوپوس آقایان دکتر سوهانکار، دکتر جوانبخت، دکتر ضیایی راد و دکتر سلیم پور از جمله دانشمندان  2 درصد برتر جهان در سال 2021 برگزيده شده اند.

تحت نظارت وف ایرانی