رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

سامانه کارآموزی دانشگاه

با توجه به راه‌اندازي سامانه كارآموزي دانشگاه به نشاني https://karamoozi.iut.ac.ir و انجام كليه فعاليت‌هاي مرتبط با كارآموزي دانشجويان از طريق آن و بر اساس جدول زماني تعريف شده (فايل پيوست) انجام پذيرد.

فایل
پیوست اندازه
زمانبندی 127.48 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی