رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

شروع کلاسهای نقشه کشی و آزمايشگاه ها

قابل توجه دانشجويان گرامی
شروع کلاسهای نقشه کشی و آزمايشگاه ها روز سه شنبه 1402/12/01 می باشد. دفتر آموزش مکانيک

تحت نظارت وف ایرانی