رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجویانی که جهت گذراندن دوره فشرده دروس عملی متقاضی خوابگاه هستند

قابل توجه دانشجویانی که جهت گذراندن دوره فشرده دروس عملی متقاضی خوابگاه هستند، همراه داشتن کارت واکسیناسیون، لوازم شخصی، پتو، زیرانداز و بالشت الزامی است.

تحت نظارت وف بومی