رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

قابل توجه دانشجویان دکترا متقاضی امتحان جامع آموزشی دکترا مهرماه 1402

قابل توجه دانشجویان دکترای متقاضی امتحان جامع آموزشی مهرماه 402
با سلاماحتراما به استحضار میرساند زمان برگزاری امتحان جامع آموزشی روزهای دوشنبه 24، سه شنبه 25 و چهارشنبه 26 مهرماه از ساعت 8:30 صبح در اتاق شورای اساتید می باشد.

تحت نظارت وف ایرانی