رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99 درخصوص بارگذاری نهایی پیشنهادیه ها در سیستم گلستان

با سلام

احتراما به استحضار میرساند کلیه دانشجویان موظف هستند تا روز شنبه 25 دیماه، پروپوزال های خود را در سیستم گلستان ثبت کرده و پیگیری نمایند که مرحله آخر تایید رییس تحصیلات تکمیلی دانشکده در مراحل تصویب، درج گردیده باشد. دانشجویان شبانه یا دانشجویانی که تعداد واحد اخذ شده آنها در این ترم با اخذ پایان نامه بیشتر از 14 واحد میشد و موفق به ثبت درس پایان نامه در این ترم نبوده اند در ترم آینده پس از اخذ این درس، پیگیری لازم در خصوص ثبت نهایی پیشنهادیه در سیستم گلستان را به انجام رسانند.

لازم به ذکر است زمان تعیین شده (25 دیماه) به علت برنامه ریزی جهت زمان برگزاری سمینارها و ارائه زمانی هر دانشجو در روز 13 بهمن ماه قابل تمدید نخواهد بود و عدم تسریع در انجام این امر ممکن است به مردود شدن نمره درس سمینار منجر شود.

تحت نظارت وف بومی