رفتن به محتوای اصلی
x

مصاحبه بینشانه

"بینشانه" راهی برای آن که بینشی جدید بیابیم، فرا بگیریم و فراتر برویم

زمان برگزاری: ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ الی ۱۸

دسترسی از طریق سایت https://www.bineshaneh.ir/

تحت نظارت وف بومی