رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری انجمن علمی مهندسی شیمی برگزار می کند

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری انجمن علمی مهندسی شیمی برگزار می کند: آینده روشن با کارآفرینی