رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری انجمن علمی مهندسی شیمی برگزار می کند

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری انجمن علمی مهندسی شیمی برگزار می کند: آینده روشن با کارآفرینی

تحت نظارت وف ایرانی