رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان ورودی 1403

پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک  دانشگاه صنعتی اصفهان ورودی 1403 در ادامه معرفی می‌شوند. ضمن تبریک فراوان به این عزیزان، جلسه توجیهی برای معرفی بیشتر دانشکده مهندسی مکانیک و زمینه‌های تحقیقاتی در مقطع تحصیلات تکمیلی برای ایشان در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.


متين صميمی  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 
حميد جنت رستمی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 
محمدعلی فروزش  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 
علی عباسی محمد آبادي  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 
علی مختاري  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
روح اله اكبري فيالورگانی  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
ابوالفضل توالئی  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
حسين رمضانی مقدم  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید 
بهار مومن زاده  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید 
عرفان قديري  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید 
قاسم آقائی فروشانی  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
سيد محمد حسينی علی آبادي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 
علی جوان بخت  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
سيد جواد ميرفرجود لنگرودي  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 
حميدرضا منگلی  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 
میلاد صفري  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 
محمدحسن حق شناس جاريانی  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 
علی خلجی پيربلوطی  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 
محمدامين رزمجو  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 
سارا پرهام فر  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 
محمد سپهر رجاء مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 
علی عرب زاده  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 
علی سينا ترابی دستگردوئی  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 
مجتبی قديري  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
محمدرضا خليفه آرانی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 
محمدرضا مينوتن  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 
عرفان حق شناس  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

تحت نظارت وف ایرانی