رفتن به محتوای اصلی
x

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی

معرفی گروه چهارم

 

سعید بهبهانی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, استاد
  • 031-33915226
شماره اتاق : 49
رضا تیکنی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915213
شماره اتاق : 43
محمد دانش

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915223
شماره اتاق : 54
سعید ضیایی راد

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, استاد
  • 031-33915244
شماره اتاق : 34
مهدی کشمیری

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, استاد
  • 031-33915217
شماره اتاق : 1
علی لقمانی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, استادیار
  • 031-33919011
شماره اتاق : 40
حسن موسوی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915222
شماره اتاق : 55
حمید رضا میردامادی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915248
شماره اتاق : 48
علیرضا امیریون
کارشناس آزمایشگاه حرارت و سیالات
حرارت و سیالات
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
  • 031-33915233
سعید نیک نفس

حرارت و سیالات
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, همکاران سابق