رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه حرارت و سیالات

Level begin
سعید شهداد
حرارت و سیالات
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, بازنشسته, همکاران سابق
علیرضا امیریون
حرارت و سیالات
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33915233