رفتن به محتوای اصلی
x

لیسانس برق و مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان متخصص در زمینه طراحی کنترلر های صنعتی 

برق و الکترونیک،اتوماسیون و هوشمندسازی، ماشین کاری و CNC
اسماعیل

تحت نظارت وف ایرانی