رفتن به محتوای اصلی
x
شکل‌دهی فلزات، بيومکانيک ايمپلنت دندان، علم داده در مهندسی مکانيک، یادگيری ماشين و بهينه‌سازی
محمدرضا
تئوري الاستيسيته، مكانيك محيط پيوسته، ديناميك سيستم هاي چند قسمتي، پايداري تعادل
محمود

تحت نظارت وف ایرانی