رفتن به محتوای اصلی
x
سیستم های رباتيك (کنترل، هدایت و ناوبری)، کنترل فعال ارتعاشات و اکوستیک، مكاترونيك و اتوماسيون صنعتی، شناورهای دریایی
محمد
اشتراک در مدیران داخلی

تحت نظارت وف بومی