رویدادها و سمینارها

تاریخ: سه‌شنبه, آذر 7, 1396 - 08:00
مکان: سمینار دانشکده مهندسی شیمی
تاریخ: دوشنبه, آبان 8, 1396 - 08:00
مکان: سمینار 2 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: چهارشنبه, مهر 5, 1396 - 08:30
مکان: سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: شنبه, مهر 1, 1396 - 09:00
مکان: سمینار دانشکده مهندسی شیمی
تاریخ: سه‌شنبه, شهریور 28, 1396 - 13:30
مکان: کلاس 3 دانشکده مهندسی مکانیک

اخبار و اطلاعیه ها

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف