رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی گروه سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
معرفی
هیأت علمی
سعید بهبهانی
هیات علمی, استاد
  • 031-33915226
شماره اتاق : 49
رضا تیکنی
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915213
شماره اتاق : 43
محمد دانش
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915223
شماره اتاق : 54
سعید ضیایی راد
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
  • 031-33915244
شماره اتاق : 34
مهدی کشمیری
هیات علمی, بازنشسته, هیات علمی, استاد
  • 031-33915217
شماره اتاق : 1
علی لقمانی
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
  • 031-33919011
شماره اتاق : 40
حسن موسوی
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915222
شماره اتاق : 55
حمید رضا میردامادی
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915248
شماره اتاق : 48
هیأت علمی
کارشناسان
محمد دانش
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33915223
شماره اتاق : 54
کارشناسان
آزمایشگاه ها
آزمایشگاه ها

تحت نظارت وف ایرانی