رفتن به محتوای اصلی
x

مکانیک جامدات

معرفی گروه دوم

 

محسن اصفهانیان

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915228
شماره اتاق : 46
صالح اکبرزاده

مکانیک جامدات
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915215
شماره اتاق : 51
رضا جعفری ندوشن

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915227
شماره اتاق : 47
مصطفی جمشیدیان

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915265
شماره اتاق : 11
مهدی جوانبخت

مکانیک جامدات
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915214
شماره اتاق : 17
مهدی سلمانی تهرانی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915219
شماره اتاق : 15
محمد سیلانی

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33912667
شماره اتاق : 41
علیرضا شهیدی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915237
شماره اتاق : 45
محمدرضا فروزان

مکانیک جامدات
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
 • 031-33915235
شماره اتاق : 33
محمود کدخدایی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استاد
 • 031-33915256
شماره اتاق : 16
مهران مرادی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915254
شماره اتاق : 39
محمد مشایخی

مکانیک جامدات
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استاد
 • 031-33915216
شماره اتاق : 19
علی قدیردخت

مکانیک جامدات
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915239

آزمایشگاه مکانیک جامدات

آزمایشگاه مقاومت مصالح یکی از آزمایشگاه‌های آموزشی رشته مهندسی مکانیک است که در آن دانشجویان با آزمون‌های مرتبط با تن

تحت نظارت وف بومی