رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی گروه سیستم های دینامیکی و مکاترونیک

محورهای پژوهشی گروه سیستم های دینامیکی و مکاترونیک

محور اول: ارتعاشات

 •  ارتعاشات سیستم های پیوسته (دکتر میردامادی، دکتر نحوی، دکتر ضیایی راد، دکتر تیکنی و دکتر غیور)
 • کنترل ارتعاشات (دکتر دانش، دکتر میردامادی، دکتر غیور و دکتر لقمانی
 • آکوستیک (دکتر لقمانی، دکتر دانش و دکتر کشمیری)
 • سازه های هوشمند و برداشت انرژی (دکتر میردامادی، دکتر نحوی، دکتر ضیایی راد، دکتر تیکنی، دکتر غیور و دکتر لقمانی)

محور دوم: رباتیک

 • دینامیک و کنترل ربات (دکتر دانش، دکتر موسوس، دکتر کشمیری و دکتر غیور)
 • هدایت و ناوبری (دکتر دانش، دکتر موسوی و دکتر کشمیری)
 • تعامل انسان و ربات (دکتر کشمیری، دکتر غیور و دکتر بهبهانی)

محور سوم: مکاترونیک

 • اتوماسیون و ابزار دقیق (دکتر دانش و دکتر بهبهانی)
 • کنترل (دکتر کشمیری، دکتر دانش، دکتر غیور و دکتر بهبهانی)
 • سیسم های هوشمند (دکتر بهبهانی و دکتر دانش)

محور چهارم: دینامیک

 • دینامیک خودرو (دکتر موسوی و دکتر اصفهانیان)
 • دینامیک روتو (دکتر ضیایی راد، دکتر تیکنی و دکتر غیور)

محور پنجم: مباحث ویژه در مهندسی مکانیک

 •  بهینه سازی (دکتر بهبهانی، دکتر موسوی و دکتر نحوی)
 • میکرو- نانو (دکتر میردامادی و دکتر ضیایی راد)

برای بررسی جزییات بیشتر به سایت شخصی اساتید مراجعه شود.

هیأت علمی
سعید بهبهانی
هیات علمی, استاد
 • 031-33915226
شماره اتاق : 49
رضا تیکنی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915213
شماره اتاق : 43
محمد دانش
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915223
شماره اتاق : 54
سعید ضیایی راد
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915244
شماره اتاق : 34
مهدی کشمیری
هیات علمی, استاد
 • 031-33915217
شماره اتاق : 1
علی لقمانی
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33919011
شماره اتاق : 40
حمید رضا میردامادی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915248
شماره اتاق : 48
کارشناسان
علی لقمانی
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33919011
شماره اتاق : 40
اسماعیل عسگری
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • برق و الکترونیک، اتوماسیون و هوشمندسازی، ماشین کاری و CNC
 • 031-33911460
 • 09136896857
آزمایشگاه ها

تحت نظارت وف ایرانی