دانشکده مهندسی مکانیکهسته خودروبازدید دانشجویان درس مبانی ماشین کاری از خط تولید موتور ایران خودرو (تهران) به همراه دکتر مصدق

دانشکده مهندسی مکانیک

بازدید دانشجویان درس مبانی ماشین کاری از خط تولید موتور ایران خودرو (تهران) به همراه دکتر مصدق

رویدادها و سمینارها

تاریخ: شنبه, مهر 7, 1397 - 08:30
مکان: سمینار 3 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: شنبه, شهریور 31, 1397 - 15:30
مکان: سمینار 2 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: شنبه, شهریور 31, 1397 - 08:30
مکان: اتاق شورا دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: سه‌شنبه, شهریور 27, 1397 - 12:30
مکان: سمینار 2 دانشکده مهندسی مکانیک
تاریخ: دوشنبه, شهریور 26, 1397 - 08:30
مکان: اتاق شورا دانشکده مهندسی مکانیک

اخبار و اطلاعیه ها

ارتقاء امنیت وب با وف بومی