رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش

مهمترین فعالیت معاونت آموزشی، ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پذیرفته شده، از پذیرش تا زمان فارغ‌التحصیلی است.

به طور خلاصه این اقدامات را می‌توان شامل موارد زیر دانست:

 • انجام امور آموزشی: ثبت نام، ترمیم، ثبت نام مقدماتی، حذف اضطراری، امتحانات در طول هر ترم و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • انجام و پیگیری مصوبات شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه.
 • هماهنگی بین گروه‌های آموزشی و همکاری با اساتید راهنما و مدیران محترم گروه‌ها از بدو پذیرش تا صدور صورتجلسه فارغ‌التحصیلی.
 • بررسی روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروطی، سنوات و تعداد واحد اخذ شده.
 • تنظیم صورتجلسه فارغ‌التحصیلی دانشجویان و اعلام فراغت از تحصیل به اداره کل آموزش.
 • رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال.
 • بررسی درخواست متقاضیان تغییر رشته.
 • انجام امور مربوط به ارتقای مرتبه و پایه اساتید محترم.
محمدرضا توکلی نژاد

حرارت و سیالات
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33919012
شماره اتاق : 4
مهین زاولان


کارشناس آموزشی
 • 031-33915249
 • اطلاعیه میان ترم 2-402( 25 فروردین 1403 )
 • مقررات و راهنمای تحصیلی

  مقررات و آیین نامه های آموزشی دانشکده

  آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی مخصوص ورودیهای 1402 به بعد

  تحت نظارت وف ایرانی