رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش

مهمترین فعالیت معاونت آموزشی، ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پذیرفته شده، از پذیرش تا زمان فارغ‌التحصیلی است.

به طور خلاصه این اقدامات را می‌توان شامل موارد زیر دانست:

  • انجام امور آموزشی: ثبت نام، ترمیم، ثبت نام مقدماتی، حذف اضطراری، امتحانات در طول هر ترم و نظارت بر حسن اجرای آن.
  • انجام و پیگیری مصوبات شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه.
  • هماهنگی بین گروه‌های آموزشی و همکاری با اساتید راهنما و مدیران محترم گروه‌ها از بدو پذیرش تا صدور صورتجلسه فارغ‌التحصیلی.
  • بررسی روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروطی، سنوات و تعداد واحد اخذ شده.
  • تنظیم صورتجلسه فارغ‌التحصیلی دانشجویان و اعلام فراغت از تحصیل به اداره کل آموزش.
  • رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال.
  • بررسی درخواست متقاضیان تغییر رشته.
  • انجام امور مربوط به ارتقای مرتبه و پایه اساتید محترم.
محمدرضا توکلی نژاد

حرارت و سیالات
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
  • 031-33919012
شماره اتاق : 4
مهین زاولان


کارشناس آموزشی
  • 031-33915249

مقررات و راهنمای تحصیلی

پیوست اندازه
نظام آموزشی و تعاریف کلی (80.36 کیلوبایت) 80.36 کیلوبایت
واحدهای درسی در طول مدت تحصیل (39.17 کیلوبایت) 39.17 کیلوبایت
ثبت نام در هر نيمسال تحصيلي (109.78 کیلوبایت) 109.78 کیلوبایت
ثبت نام به صورت مطالعه آزاد (32.51 کیلوبایت) 32.51 کیلوبایت
امتحان مجدد (70.37 کیلوبایت) 70.37 کیلوبایت
امتحان پيش ترم (28.72 کیلوبایت) 28.72 کیلوبایت
ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو (35.33 کیلوبایت) 35.33 کیلوبایت
حضور و غياب (28.95 کیلوبایت) 28.95 کیلوبایت
مهمان شدن در دانشگاه ديگر (31 کیلوبایت) 31 کیلوبایت
مرخصي تحصيلي (27.59 کیلوبایت) 27.59 کیلوبایت
فراغت از تحصيل (32.87 کیلوبایت) 32.87 کیلوبایت
برنامه دوره کارشناسي مهندسي مکانيک (119.36 کیلوبایت) 119.36 کیلوبایت
حذف اضطراري، مجاز و حذف ترم (38.26 کیلوبایت) 38.26 کیلوبایت

فرمهای آموزشی

پیوست اندازه
فرم ارزيابي پايان نامه کارشناسي (146.69 کیلوبایت) 146.69 کیلوبایت
شماره گزارشات مورد نياز دانشجويان در سیستم گلستان (294.39 کیلوبایت) 294.39 کیلوبایت
فرم درخواست موارد خاص از شوراي آموزشي (86.5 کیلوبایت) 86.5 کیلوبایت
فرم درخواست استثناء (125.89 کیلوبایت) 125.89 کیلوبایت
فرم درخواست مطالعه آزاد (121.31 کیلوبایت) 121.31 کیلوبایت
فرم درخواست امتحان مجدد (126.17 کیلوبایت) 126.17 کیلوبایت
فرم درخواست پيش ترم (124.1 کیلوبایت) 124.1 کیلوبایت
فرم اعلام شروع كارآموزي (81.5 کیلوبایت) 81.5 کیلوبایت
فرم همکاری دانشجویان دکترا دانشکده مکانیک (51.66 کیلوبایت) 51.66 کیلوبایت
فرم تعیین الویت در گرایش مورد نظر (11.96 کیلوبایت) 11.96 کیلوبایت
فرم درخواست ثبت درس در ترم تابستان (39.17 کیلوبایت) 39.17 کیلوبایت
فرم معرفی پروژه دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک (29.16 کیلوبایت) 29.16 کیلوبایت
فرم درخواست مهمانی (42.12 کیلوبایت) 42.12 کیلوبایت
فرمت گزارش پروژه کارشناسی (4.38 مگابایت) 4.38 مگابایت
نحوه نگارش گزارش پروژه کارشناسی (467.72 کیلوبایت) 467.72 کیلوبایت
فرم درخواست بررسی مسائل آموزشی (186.26 کیلوبایت) 186.26 کیلوبایت

مقررات و آیین نامه های آموزشی دانشکده

آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی مخصوص ورودیهای 1402 به بعد

جدول دروس

پیوست اندازه
لیست دروس (33.61 کیلوبایت) 33.61 کیلوبایت
جدول ارائه دروس در ترم های زوج و فرد (48.03 کیلوبایت) 48.03 کیلوبایت
جدو ل دروس دانشکده مکانیک_ ورودی 11398 و قبل از آن (1.3 مگابایت) 1.3 مگابایت
جدو ل دروس پیشنهادی شش ترم اول ورودی 1399 به بعد (119.21 کیلوبایت) 119.21 کیلوبایت
جدو ل دروس دانشکده مکانیک_ ورودی 1399 به بعد (2.38 مگابایت) 2.38 مگابایت

تحت نظارت وف ایرانی